ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมบริหารความเสี่ยง
วันที่ 19 เมษายน 2560 ดู 141 ครั้ง

                วันที่ 19 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมบริหารความเสี่ยง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา