ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมติดตามงาน กิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ
วันที่ 19 เมษายน 2560 ดู 144 ครั้ง

             วันที่ 19 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าของแต่ละฝ่าย ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครู) จัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 โดยเริ่มต้นเส้นทางจุดปล่อยตัวนักปั่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จนถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์เรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางในการปั่น จำนวน 19 กิโลเมตร