ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดู 217 ครั้ง

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม  โดยนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ภายในมหาวิทยาลัย  และพร้อมใจกันไปทำความสะอาดสวนขวัญเมืองยะลา เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาลัยสวยงามน่าอยู่