ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ดู 156 ครั้ง

                 วันนี้ 13 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ประจำปีการศึกษา 2560 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายทิศทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 4 คณะ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้