ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดู 151 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา