ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดู 168 ครั้ง

              15 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา