ลิงค์หน่วยงาน

 
 
สาธิตการใช้งานเครื่องรูดบัตรศูนย์อาหารและลานกิจกรรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดู 175 ครั้ง

                วันที่ 19 มิ.ย. 2560 ณ อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการสาธิตของ บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เกี่ยวกับการใช้เครื่องรูดบัตรสำหรับใช้ในศูนย์อาหารและร้านลานกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อความสะดวกสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา