ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบอินทผาลัมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความป
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดู 136 ครั้ง

                  วันที่ 21 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ได้มอบอินทผาลัมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเดือนถือศิลอด(รอนฏอน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป