ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดู 381 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.ที่ผ่านมา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมีวัติถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในระเบียบ แนวปฏิบัติให้กับนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 150 ราย