ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมประจำเดือน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดู 167 ครั้ง

                  วันที่ 22 มิ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา