ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้นำนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดู 135 ครั้ง

              วันที่ 22 มิ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ กลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา