ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเร่งด่วน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดู 148 ครั้ง

                วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมวาระเร่งด่วน โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา