ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องทุกสาขาวิชา
วันที่ 04 กรกฏาคม 2560 ดู 176 ครั้ง

             วันที่ 3 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student unoin กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องทุกสาขาวิชา โดยมี นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรการบรรยาย เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560