ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทำแผนพัฒนานักศึกษา
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ดู 1277 ครั้ง

                  วันที่ 12-13 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทำแผนพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม