ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ดู 168 ครั้ง

             วันที่ 26 ก.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา และมีพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายคำราชสดุดี รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจาก 7 ส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่ม ซึ่งมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการชมสารคดี พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10  และรำถวายพระฯ