ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ดู 126 ครั้ง

                วันที่ 26 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา