ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา
วันที่ 03 สิงหาคม 2560 ดู 148 ครั้ง

           วันที่ 2 ส.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้