วันที่ 10 ส.ค. 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ ช้น 3 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกีฬา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอิทนร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาและตัวแทนจากคณะ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

" /> ประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดู 156 ครั้ง

                 วันที่ 10 ส.ค. 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ ช้น 3 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกีฬา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอิทนร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาและตัวแทนจากคณะ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45