ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดู 319 ครั้ง

                     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมหลังใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนประสานความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก