ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พบปะพูดคุยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 4 คณะ
วันที่ 05 ตุลาคม 2560 ดู 182 ครั้ง

              วันที่ 5 ต.ค. 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคาร student union โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พบปะพูดคุยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 4 คณะในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาช่วงเดือนตุลาคม 2560