ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดูแลความสะอาดพร้อมพูดคุยให
วันที่ 09 ตุลาคม 2560 ดู 159 ครั้ง

         วันที่ 9 ต.ค. 60 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student unoin โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ประชุมคณะกรรมการดูแลความสะอาดพร้อมพูดคุยให้คำแนะนำแม่บ้านชุดใหม่ประจำอาคาร student unoin