ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัต
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดู 180 ครั้ง

              วันที่ 25 ต.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพร้อมด้วยประธาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการแต่ฝ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา