ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดทำยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดู 108 ครั้ง

             14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น. ทีมงานกองพัฒนานักศึกษานำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ร่วมระดมแนวความคิดในการจัดทำยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ประจำกองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำส่งข้อมูลให้กองบริการพิจารณาและดำเนินการต่อไป