เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาและจัดลำดับขึ้นบัญชีทุนปีการศึกษา 2560 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ จากทั้ง 4 คณะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว

" /> กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 158 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาและจัดลำดับขึ้นบัญชีทุนปีการศึกษา 2560 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ จากทั้ง 4 คณะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว