ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดู 113 ครั้ง

         วันที่ 25 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่านพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559