ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหา
วันที่ 08 มกราคม 2561 ดู 226 ครั้ง

        วันที่ 8 ม.ค.61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

        พร้อมกันนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาอีกด้วย ณ ห้องกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา