ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดยะ
วันที่ 08 มกราคม 2561 ดู 144 ครั้ง

          วันที่ 8 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3  อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คุณโนรี แสงรายา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดยะลา  โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุม

          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายในวาระที่ 7 : เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม  การดำเนินกิจกรรมทำความดีของเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบตัวที่ชี้วัดที่ 13 ระบบกิจกรรมความดี และวาระที่ 10 : yala 4.0 วัดความสำเร็จในการผลิตสารคดีชุดความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้  นำเสอผ่านปฏิทินประจำปี (ปฏิทินมีชีวิต) โดยสแกน QR-Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ตัวชี้วัดที่ 20  สารคดีชุดความรู้ชุมชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้