ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 10 มกราคม 2561 ดู 428 ครั้ง

          วันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน