ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสวัสดีและอวยพรปีใหม่
วันที่ 15 มกราคม 2561 ดู 130 ครั้ง

               วันที่ 15 ม.ค. 61 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ร่วมสวัสดีและอวยพรปีใหม่ให้กับส่วนราชการแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา