ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ มอ. วิทยาเขตปัตตานี และมนร.
วันที่ 17 มกราคม 2561 ดู 202 ครั้ง

          วันที่ 16 ม.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณะบดีทั้ง 4 คณะ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา