ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61
วันที่ 19 มกราคม 2561 ดู 124 ครั้ง

                 วันที่ 19 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมลาดา อาคาร20 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61 โดยได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน 7 ส่วนราชการ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันราชภัฏ 61