ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมวางกรอบการทำงานบุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2561 ดู 148 ครั้ง

           วันที่ 26 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยบุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อวางกรอบการทำงานและมอบหมายวิธีการดำเนินงานภายในกองให้เป็นไปอย่างราบรื่น