ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ 61
วันที่ 26 มกราคม 2561 ดู 219 ครั้ง

              วันที่ 26 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกลาดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ โดยมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ เพื่อพิจารณาตัวแทนรายชื่อจากหน่วยงาน 7 ส่วนราชการที่เสนอมาเพื่อรับรางวัลดังกล่าว