ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 04 กันยายน 2557 ดู 442 ครั้ง

วันพฤหัสที่ 4 กันยายน 2557 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีประมาณ 1,500 คน ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพุทธ  พิธีทางศาสนาอิสลาม และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน คือ

1.ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) มอบจำนวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

2.ทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) มอบจำนวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

3.ทุนมูลนิธิการศึกษาวิทยาลัยครูยะลา มอบจำนวน 15 ทุนๆ ละ 5,000 บาท