ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันราชภัฏ 61
วันที่ 29 มกราคม 2561 ดู 166 ครั้ง

         วันที่ 29 ม.ค. 61 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันราชภัฏ 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันราชภัฏ 61 พร้อมด้วยรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามราชภัฏ และ ตราพระราชลัญจกร แก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดงานวันราชภัฏ 61 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา