ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 126 ครั้ง

             วันที่ 3 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนจากสี่คณะ และผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา