ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัต
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 122 ครั้ง

                วันที่ 5 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดยะลา จำนวน 19 สถาบัน เพื่อขับเคลื่อน 10 วาระจังวัดยะลา โดยวาระที่ 7 "เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม" และส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษา ใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมความดี และสามารถตอบโจทย์นวัตกรรมยุค thailand 4.0