ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 134 ครั้ง

                วันที่ 8 ก.พ. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการต่างๆ และติดตามการดำเนินงานของแต่ละงาน