ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแด
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 168 ครั้ง

              วันที่ 14 ก.พ. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย แขกผู้เกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 61