ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 141 ครั้ง

           วันที่ 20 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มาช่วยในการอบรมนักศึกษาในครั้งนี้