ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า
วันที่ 06 มีนาคม 2561 ดู 352 ครั้ง

           กองพัฒนานักศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า ในเรื่องการติดตั้งเครื่องรูดบัตร  " EDC : Electronic Data Capture"  6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา