ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มาศึกษาดูงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดู 137 ครั้ง

              วันที่ (13 มี.ค.61) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มาศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา