ลิงค์หน่วยงาน

 
 
นักศึกษาทุนเข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียน
วันที่ 21 กันยายน 2557 ดู 346 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  โดยนางสาวจีราพร  จินดาดวง  ได้นำนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จำนวน  4  ราย เข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมได้มอบชุดยังชีพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุนที่เข้ารับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย