ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดู 131 ครั้ง

               14 มีนาคม 2561 ประชุมบุคลากรกองพัฒนาเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา