ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านขายอาคารโรงยิม
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดู 125 ครั้ง

                  วันที่ 20 มี.ค. 61 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านขายอาคารโรงยิม โดยมีหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวการีมะห์ มูซอ และผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีหลักสุขาภิบาล และความสะอาดต่อไป