ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 ดู 183 ครั้ง

           วันที่ 5 พ.ค. 2561 กองพัฒนานักศึก จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับปีการศึกษา 2561 ต่อไป