ลิงค์หน่วยงาน

 
 
งานสวัสดิการนักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกร
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดู 134 ครั้ง

           วันที่ 30 พ.ค. 2561 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา