ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดู 131 ครั้ง

วันที่  13  มิถุนายน  2561 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางเยาวลักษณ์  จันทรปาน  รองประธานแม่บ้านมหาดไทย  พร้อมด้วยนายสุรชัย  เจริญสุขปลัดอำเภอเมืองยะลา และคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในการพระบรมราชินูปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาผู้รับรับทุนการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ของคณะในวันนี้ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้ดูแลนักศึกษาทุนนักศึกษาผู้รับทุน คือนายอัสรัน  แมเลาะปากา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรด้านผลการเรียน ความเป็นอยู่ปัญหาและสิ่งที่นักศึกษาทุนมีความประสงค์ที่จะให้มูลนิธิช่วยเหลือเพิ่มเติมในโอการต่อไป