ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม คณะกรรมการประกวดรางวัล และนวัตกรรม มรย.
วันที่ 09 กรกฏาคม 2561 ดู 149 ครั้ง

              วันที่ 9 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม คณะกรรมการประกวดรางวัล และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีจาก 4 คณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง