ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา
วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ดู 179 ครั้ง

           วันที่ 16 ก.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีจาก 4 คณะ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจากทางคณะ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา